💰 Tilsagn om gave til Fyns Valgmenighed

Skal kun indtastes, hvis du ikke allerede er medlem eller tilsagnsgiver.
Det samlede beløb du ønsker at give - altså beløb for hele året, skriv ikke månedsbeløb.