đź’° Tilsagn om gave til Fyns Valgmenighed

Skal kun indtastes, hvis du ikke allerede er medlem eller tilsagnsgiver.
Husk at fordele beløbet, som det skal oplyses til SKAT, hvis I er et par, der giver samlet.
Skal kun indtastes, hvis du ikke allerede er medlem eller tilsagnsgiver.
Husk at fordele beløbet, som det skal oplyses til SKAT, hvis I er et par, der giver samlet.